ნახევარგამტარული მასალების საფუძველზე მაიონებელი გამოსხივების პიქსელური დეტექტორების ტექნოლოგია

პიქსალური დეტექტორისთვის 

GaAs-ის დიოდის ზომები: 2,7×2,7 მმ×მმ  

გაჟონვის დენები:  100 ნა