მეხსიერების მოწყობილობის შექმნა მემრისტორის საფუძველზე

 

 

 

 

 

 

                                                     ექსპერიმენტულად მიღებული მემრისტორის სტრუქტურა და ვამ:

                                                          1–სიტალი; 2–W; 3-TiN; 4-TiOX(x>2) ან TiO2- TiOX(x>2); 5-Mo და 6–Al.