სამეცნიერო მიღწევები

   1. მიკროტალღური მიმღებები, როგორც არამღრვევადი დიაგნოსტიკის ხელსაწყო;

   2. სითხეების, მყარი სხეულების და გაზების შედგენილობის ხარისხის კონტროლი(მაგ:ვაზნის დენთით დატენის მონიტორინგი).

   3. მზის ელემენტების შექმნა ინდივიდუალური მოხმარების დენის წყაროების მისაღებად. სამხედრო პირთათვის საველე და
    განსაკუთრებულად რთულ პირობებში მცირე ელექტროენერგიის ავტონომიური ბუნებრივი დენის წყაროების მისაღებად;

   4. სილიციუმის ბაზაზე ინტეგრალური სქემის ელემენტების ფორმირება.საველე პირობებისთვის განკუთვნილი სხივური თერაპიის სამკურნალო აპარატი.

   5. მაიონებელი გამოსხივების მიმღებები ნახევარგამტარული მასალების საფუძველზე (სფტი, მნეი);

   6. ულტრაიისფერ დიაპაზონში მომუშავე მიმღები სარაკეტო ტექნიკისა და საყოფაცხოვრებო აპარატურისთვის;

   7. გამა და რენტგენული რადიაციის მარეგისტრირებელი  აპარატი;

   8. იონური ლეგირებით მიღებული სტრუქტურების ოპტიკური თვისებები. რომელიც გამოიყენება ღამის ხედვის ხელსაწყოში და
     აგრეთვე ობიექტის კუთვნილების „ჩემი– სხვისი“ დასადგენად (სფტი, მნეი);

   9. იმპულსური ფოტონური დასხივების დანადგარი (იფდდ);

   10. მიღებულია ახალი ნანოხელსაწყო –მემრისტორი;

   11. მიმდინარეობს გენერატორული სისტემის ჩიპის დამუშავება დოპლერის ეფექტზე;
    (საბრძოლო მასალების დისტანციური ამფეთქებელი).