ზ. ჯიბუტი

გრანტი № 04/12

 

გრანტის დაწყების თარიღი – 25.04.2016წ

გრანტის დასრულების თარიღი – 25.04.2019წ

 

მიზნობრივი კვლებისა და განვითარების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული 2015 წლის კონკურსის გამარჯვებული პროექტის – "სპინტრონიკისათვის პერსპექტიული მულტიფეროიკული ნანოზომის მასალების სინთეზი და შესწავლა.