ნ. დოლიძე

გრანტი № FR/592/6-160/13

 

გრანტის დაწყების თარიღი – 01.04.2014წ

გრანტის დასრულების თარიღი – 01.04.2017წ


შინაარსი –  ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის 2013 წლის კონკურსის გამარჯვებული პროექტის  "მესამე ჯგუფის ელემენტების ნიტრიდების ნანოფირებში დაბალტემპერატურული ფოტონური გამოწვის მექანიზმების კვლევა. მეთოდების დამუშავება.